Transgeneracional / Biodescodificació / Visualització creativa

T'ajudo a viure una vida més sana i lliure a través d'un canvi de mentalitat mitjançant l'estudi de l'arbre genealògic, la biodescodificació i la visualització creativa.

PROJECTE SENTIT

Pel que fa al Projecte Sentit (Marc Fréchet), tenim en compte l'etapa que va des dels 9 mesos abans de la concepció fins als 3 anys. S'ha de tenir en compte que, perquè tingui lloc la concepció, hi ha d'haver un desig o un projecte conscient o inconscient. 

Aquell desig amb què vam ser concebuts i la situació que vivien els nostres pares en el moment de la concepció pot condicionar la nostra manera de ser i de viure.

Pel que fa al desig amb què vam ser concebuts: 

  • Volien un nen o una nena? Embaràs desitjat, inesperat o forçat? Potser buscaven algú que es fes càrrec d'ells quan envellissin? Algú que continués el seu negoci familiar o professió? Algú que els fes companyia? Algú que solucionés els seus conflictes de parella?...


Pel que fa a la situació dels pares en el moment de la concepció:
  • Estaven junts? Casats? Vivien a casa seva o a casa d'algú altre? Treballaven? Es podien mantenir econòmicament? Tenien conflictes de parella? Ja tenien altres fills?...

Al ventre de la mare enregistrem inconscientment tot allò que la mare sent i viu emocionalment i també els desitjos que el pare projecta sobre nosaltres. D'aquí la importància d'aquesta etapa en l'anàlisi de tot conflicte.

Un altre fet important a tenir present és el moment del part, ja que la manera com naixem ens condiciona la manera com afrontarem les situacions que es presentaran a la nostra vida. ("Digues com vas néixer i et diré com ets")