Especialista en salut emocional

Gestió d'emocions i creences / Sentit biològic de malalties i conflictes / Estudi de l'arbre genealògic

Pots trobar-me a:


Tel. 662 177 811
----------------------